ul. Armii Krajowej 15 14-300 Morąg
pl2morag@wp.pl
(89) 757-28-88


OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE


Dyrektor  Żłobka Miejskiego  w  Morągu  ogłasza:


zapisy na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą

od 10 marca do 25 marca 2019 roku.


Rekrutacja obejmuje w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe

na obszarze Gminy Morąg na 5 lub 9,5 godziny.

Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka można pobrać w sekretariacie   placówki lub ze strony internetowej (www.przedszkole2morag.pl)                        od dnia 04.03.2019r.


Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane                                               będą w sekretariacie od 10.03.2019r. do 25.03.2019r.